Reklamacje

Gwarancja i serwis 

Część produktów sprzedawanych w naszym sklepie posiada gwarancję producenta lub dystrybutora / importera. W przypadku wykrycia wady w sprzęcie objętym gwarancją, skontaktuj się z najbliższym punktem serwisowym, wskazanym w karcie gwarancyjnej lub na stronach internetowych producentów. Jest to bardzo szybki proces reklamacji, który pozwala w najkrótszym czasie doprowadzić sprzęt do sprawności.

Uwaga: prosimy o zachowanie dowodu zakupu (paragon lub faktura) i oryginalnego opakowania aż do momentu zakończenia okresu gwarancyjnego - stanowią one podstawę do zgłaszania reklamacji.

 

Reklamacje

Przed odebraniem przesyłki zawsze sprawdź, czy nie uległa uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli opakowanie posiada widoczne uszkodzenia zewnętrzne, zalecamy odmówienia przyjęcia przesyłki, a następnie skontaktowanie się z nami pod numerem telefonu: +48.600813918.

Po opłaceniu kwoty pobrania i pokwitowaniu odbioru paczki istnieje możliwość otwarcia paczki w obecności kuriera - w przypadku stwierdzenia niezgodności, sporządzany jest protokół rozbieżności, który stanowi podstawę późniejszej reklamacji.

Warunki Gwarancji:
1. Okres gwarancji wynosi jest liczony od daty sprzedaży podanej na karcie gwarancyjnej i dokumencie zakupu.
2. Zakupiony towar w przypadku zwrotu lub rękojmi nie może nosić śladów użytkowania, musi być kompletny i w oryginalnym opakowaniu.
3. Reklamacje należy zgłaszać w miejscu zakupu produktu, przedstawiając dowód zakupu, opis uszkodzenia oraz kartę gwarancyjną. Sprzedawca po zapoznaniu się z dokumentami i stanem reklamowanego produktu, zdecyduje o dalszym postępowaniu gwarancyjnym.
4. Reklamowany produkt może wymagać przeprowadzenia szczegółowej ekspertyzy, celem stwierdzenia zarówno zaistnienia uszkodzenia, jak i zgodności reklamacji.
5. Zgodnie z procesem reklamacyjnym, producent w pierwszej kolejności podejmie próbę naprawy powstałej usterki. W przypadku niemożności dokonania naprawy sprzęt zostanie wymieniony na nowy.
6. Nabywca dostarcza uszkodzony sprzęt do punktu sprzedaży na własny koszt.
7. Produkt dostarczony do reklamacji musi być umyty oraz wysuszony w innym przypadku zostanie zwrócony do nabywcy na jego koszt bez podjęcia działań reklamacyjnych.
8. Karta gwarancyjna jest ważna tylko z pieczęcią punktu sprzedaży, podpisem sprzedającego, wpisanym na karcie rodzajem sprzętu oraz zgodnym numerem seryjnym na produkcie i karcie gwarancyjnej (dotyczy produktów oznaczonych numerem seryjnym).
9. karta gwarancyjna jest ważna tylko i wyłącznie z załączonym dokumentem zakupu (faktura, paragon).
10. Gwarancją nie są objęte elementy eksploatacyjne produktu.
11. Gwarancja nie obejmuje:
a) Uszkodzeń powstałych na skutek stosowania produktu niezgodnie z instrukcją.
b) Uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwego montażu lub magazynowania produktu.
c) Trwałego zanieczyszczenia powodującego pogorszenie właściwości użytkowych produktu.
d) Uszkodzeń powstałych w wyniku dokonywania nieautoryzowanych napraw lub modyfikacji produktu.
e) Uszkodzeń powstałych na skutek zdarzeń losowych (np. pożaru, wyładowań atmosferycznych, powodzi).
12. Duplikaty kart gwarancyjnych nie będą wydawane.

Do wszystkich produktów przesyłanych do serwisu, w ramach obsługi gwarancyjnej i pogwarancyjnej prosimy załączyć uzupełniony:

>>Formularz Reklamacyjny<<

W razie wątpliwości, zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail: biuro@twistman.eu lub telefonicznie: +48.600813918. Udzielimy Ci wskazówek, jak szybko i bezproblemowo przeprowadzić reklamację.

 

Zwrot produktów

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w ciągu 10 dni kalendarzowych od daty dostarczenia zamówionego towaru, masz prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Dotyczy to wyłącznie sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się tylko do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą. 

Zwracany produkt nie może nosić śladów używania - każdy element musi być kompletny i fabrycznie zapakowany, towar dostarczony w oryginalnym opakowaniu w stanie niezmienionym. W przypadku niespełnienia tego warunku, produkt nie zostanie przyjęty.

Zwrot produktów nie dotyczy produktów wykonywanych na zamówienie. 

Jeżeli chcesz dokonać zwrotu produktu:

  1. Odeślij zakupiony produkt w nieuszkodzonym stanie i w oryginalnym opakowaniu wraz z całą jego zawartością.
  2. Dołącz do przesyłki pisemne oświadczenie, w którym zawrzesz chęć zwrotu produktu, a także numer konta, na które zostanie przekazany zwrot pieniędzy.
  3. ciągu 3 dni roboczych od otrzymania Twojej przesyłki, sprawdzimy stan przekazanego produktu (czy nie nosi śladów użytkowania, czy nie został uszkodzony lub zniszczony, czy znajduje się w oryginalnym opakowaniu z całą jego zawartością).
  4. Jeżeli nie odnotujemy przeciwwskazań, na Twój adres email prześlemy informację o pozytywnym rozpatrzeniu zwrotu produktu. Na załączony numer konta w ciągu 7 dni zostanie dokonany zwrot pieniędzy. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę.

 

Jeżeli Twój zwrot produktu zostanie odrzucony (ze względu na uszkodzenie produktu lub oznaki użytkowania), przekażemy Ci na wskazany adres email informację o nieprzyjęciu zwrotu produktu. W ciągu 7 dni roboczych na wskazany adres zwrotny odeślemy produkt, pokrywając koszt przesyłki.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl