Regulamin zakupów

 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TWISTMAN.EU

§1
Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy TWISTMAN.EU prowadzi sprzedaż detaliczną przez Właściciela Sklepu za pośrednictwem internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej "Regulamin"].

2. Właścicielem Sklepu jest:
TWIST Reklama K. Jaszczewski
20-346 Lublin, ul. Długa 13
NIP: 946-216-77-85
Regon: 432638604
tel.fax: 81 441 54 61, 81 441 54 62

3. Ilekroć w dokumencie pojawia się pojęcie Konsument – oznacza ono osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

5. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez klienta w toku składania zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

6. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

7. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

§2
Zamówienia

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu, za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka oraz następnie poprzez przycisk "Zamówienie".

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych teleadresowych wraz z poprawnym , istniejącym adresem e-mail pozwalających na weryfikację klienta i odbiorcy towaru oraz podanie numeru telefonu pod którym można będzie potwierdzić złożenie zamówienia.
Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie.

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu i sposób dostawy.

4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji.

5. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Należy mieć na uwadze fakt że obsługa zamówień przez TWIST Reklama realizowana jest od Poniedziałku do Piątku w godzinach roboczych 8.30 - 16.30

6. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, firma TWIST Reklama zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić zamawiającego.

7. Zamówienia w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe ( nieistniejący e-mail, lub brak telefonu ) mogą nie być rozpatrywane.

§3
Płatności

1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności.

2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

4. Płatności za zamówienia dokonuje się na konto bankowe:
mBank 66 1140 2004 0000 3202 3134 0100

§4
Wysyłka towaru
1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej) lub udostępnia do odbioru przez Klienta w siedzibie firmy.

2. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.

3. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

§5
Reklamacje

1. Towary w sklepie TWISTMAN.EU są nowe i objęte gwarancją producenta lub importera, zgodnie z zapisami w ich kartach gwarancyjnych, dostarczanych razem z towarem.

2. W przypadku reklamowania wadliwego towaru Klient zobowiązany jest poinformować drogą mailową lub faxem o tym fakcie Sklep oraz dostarczyć na własny koszt wadliwy produkt do siedziby Sklepu wraz z kartą gwarancyjną i dowodem zakupu.
Sklep nie przyjmuje przesyłek wysłanych na koszt Sklepu.

3. Termin rozpatrzenia reklamacji ustala dystrybutor reklamowanego sprzętu. O terminie tym Klient zostanie powiadomiony drogą mailową w terminie do 7 dni roboczych.

4. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko w momencie sprawdzenia towaru przez Klienta w obecności spedytora. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie wraz z doręczycielem protokołu reklamacyjnego.

5. Sklep nie odpowiada za czas jaki spedytor lub przewoźnik potrzebuje na dostarczenie zamówionych towarów pod wskazany adres. Czas dostarczenia towarów przez spedytora lub przewoźnika nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń lub reklamacji.

6. Sprzedawca zastrzega, że różnice dotyczące zdjęć Towarów, a wynikające z indywidualnych ustawień komputera danego klienta (kolor, proporcje itd.) nie mogą być podstawą do reklamacji towaru.

7. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

§6
Prawo odstąpienia od umowy

1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. klient będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

2. Każdy Klient ma prawo zrezygnować z zakupu w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 (dziesięć) dni od dnia dostawy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Rezygnacja możliwa jest tylko wtedy, gdy produkt nie był używany, ani w żaden inny sposób naruszony. Produkt powinien być zwracany w nienaruszonym, oryginalnym opakowaniu, wraz z otrzymanym w przesyłce dowodem sprzedaży. Sklep gwarantuje zwrot ceny równej cenie produktu, na konto wskazane przez Klienta lub przekazem pocztowym na adres podany w zamówieniu. Koszty przesyłki towaru nie są zwracane. Towar noszący cechy naruszenia zostanie odesłany do Klienta na jego koszt.

3. W razie skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, umowa jest uważana za niezawartą. klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni.

4. W terminie 14 dni od odstąpienia przez klienta od umowy Właściciel Sklepu zwraca klientowi zapłaconą kwotę, nie wcześniej jednak niż zostanie zwrócony wysłany lub odebrany ze sklepu towar.

§7
Ochrona prywatności

1. Administratorem danych osobowych jest Właściciel Sklepu.

2. Dane osobowe przekazane Właścicielowi Sklepu podawane są dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych tych danych uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia klienta.

3. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

§8
Własność intelektualna

1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

§9
Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony, a informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana klientom na adres email wskazany w zamówieniu na 14 dni przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu.

3. Dodatkowo zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu.

4. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Właściciela Sklepu do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez klienta.

5. W razie, gdy klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Właściciela Sklepu w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl